10 gode grunde til at bruge Call Tracking

Hvorfor bruge Call Tracking?

Vi oplever i disse år en stigende efterspørgsel på vores Call Tracking-løsning. De konkrete behov, altså hvilke resultater man ønsker at få ved at bruge opkaldssporing, varierer fra virksomhed til virksomhed. Det overordnede mål er dog fælles for alle – virksomhederne har fået øjnene op for muligheden for at opnå væsentligt bedre resultater gennem indsamling af værdifuld data. I dette blogindlæg fremhæver vi de 10 største fordele ved at bruge Call Tracking, men først præsenterer vi nogle tendenser som vi har oplevet over de senere år.

Kompromisløs indsigt

Historisk set har Call Tracking som sporingsværktøj været tilgængeligt i en del år efterhånden, men især henover de seneste par år har der været stor efterspørgsel på opkaldssporing. Mange virksomheder har sporet på websiteaktivitet ved brug af Google Analytics og har herigennem opsat diverse mål, som har haft til formål at indsamle konverteringsdata på f.eks. kontaktformularer. Senere er der kommet flere værktøjer til, som kan hjælpe med at skabe indblik i bl.a. adfærd på websites hvilket har bidraget til det samlede billede af hvad der får en gennemsnitsbesøgende til at handle/konvertere. Det har længe været alment kendt at konverteringsdata er guld når det kommer til optimering af online markedsføringskampagner og derfor har mange virksomheder også i en årrække sporet på alt hvad der har rørt sig online. Desværre har det, inden Call Tracking blev en mulighed, ikke været muligt at indsamle pålidelig konverteringsdata på indgående opkald hvilket for mange brancher udgør en overvejende stor del af det samlede antal konverteringer.

10 gode grunde til at bruge Call Tracking

Fordelene ved at bruge Call Tracking er mange, men i nedenstående har vi begrænset os til de 10 mest væsentlige grunde til hvorfor enhver virksomhed bør overveje at tage opkaldssporing i brug.

I nærværende liste får du en kort oversigt over de 10 gode grunde. Du kan navigere til de respektive punkter ved at klikke herpå.

1) Du får indblik i hvordan din markedsføring performer

Med Call Tracking opnås et velfunderet datagrundlag og i samspil med et detaljeret indblik i virksomhedens markedsføring er det muligt at foretage en række forbedringer som ikke ville være mulige uden brug af opkaldssporing. Årsagen hertil er at indgående telefonopkald i langt de fleste tilfælde udgør en væsentlig andel af det samlede antal henvendelser og at beslutningsgrundlaget derfor vil være væsentlige forringet uden Call Tracking.

2) Det giver mulighed for at sammenligne markedsføringskanaler

Den gennemsnitlige virksomhed gør i dag brug af en lang række forskellige markedsføringskanaler til at fremme salg. Med Call Tracking er det muligt at sammenligne effekten af disse kanaler hvilket giver anledning til løbende optimering af de respektive kampagner. Mange virksomheder ender med at foretage væsentlige ændringer i deres markedsføring som følge af denne indsigt. Det er ikke sjældent at vi hører at medier som helhed fjernes i forbindelse med et større redesign af markedsføringsplanen.

3) Call Tracking kan bruges på alle medier

Opkaldssporing, tracking, konverteringsdata… en masse termer som læner sig op af online markedsføring. I virkeligheden er Call Tracking et meget alsidigt sporingsværktøj som kan skabe indblik i alle indgående opkald til virksomheden – online såvel som offline. Hos Trailhub tilbyder vi to forskellige typer Call Tracking – Dynamisk og Statisk. Dynanisk Call Tracking gør brug af flere numre og bruges på hjemmesider. Et script holder sørger således for at numre ændres løbende, betinget af de besøgende, og man kan på denne måde sammenkæde indgående opkald med sessionsdata, som fortæller om kundens rejse indtil opkaldet. På den anden side har vi Statisk Call Tracking, som gør brug af ét nummer pr. kampagne. Statisk Call Tracking bruges ofte til avis-reklamer, flyers, nyhedsbreve eller direkte i Facebook-opslag. Flertallet kombinerer begge typer Call Tracking da det så er muligt at spore overalt – uanset medie. Og da mange virksomheder markedsføres på mange forskellige medier giver det mening at bruge opkaldssporing så mange steder som muligt for at opnå et retvisende billede af hvordan de enkelte kampagner/medier performer.

4) Du opnår en evne til hurtigere at træffe beslutninger

Fakta over følelser og fornemmelser!

Som følge af et solidt og pålideligt datagrundlag er du i stand til hurtigere at træffe vigtige beslutninger ift. virksomhedens salgs- og markedsføringsstrategi. Med opkaldssporing har du faktuelt afsæt i indsamlede konverteringsdata og du kan derfor bedre, og hurtigere, træffe gode beslutninger på virksomhedens vejne.

5) Du kan bruge indsigten til at tilpasse virksomhedens SEO-strategi

Mange virksomheder har fokus på SEO og har derfor en fornuftig SEO-strategi, som følges nøje med henblik på at vækste online. En sådan SEO-strategi tager ofte udgangspunkt i en SEO-analyse hvoraf OnPage-delen bl.a. har til formål at identificere, hvad der for virksomheden er relevante emner, som efterspørges på Google. Når disse emner sammenlignes med dét indhold, som er at finde på virksomhedens hjemmeside vil der være nogle fokusområder at sætte ind på. Enten fordi det tidligere skrevne indhold har brug for at blive opdateret eller udbygget. Eller måske fordi det helt mangler.

En sådan SEO-strategi tager altså udgangspunkt i den data som er tilgængelig på det tidspunkt hvorpå SEO-analysen er udarbejdet. Her er det væsentligt at kunne tage udgangspunkt i al den konverteringsdata som Call Tracking kan bidrage med for at have et optimalt beslutningsgrundlag. Det vil her være muligt at udvide sin behovsafdækning fra blot at være baseret på generelle tendenser og eksempelvis konverteringsdata fra kontaktformularer til at dække langt bredere. På denne måde indhentes værdifuld inspiration som med fordel kan bruges til at udbygge sin SEO-strategi så man sikrer sig større fordele end de konkurrenter, som netop ikke gør dette.

6) Du kan se hvornår telefonen ringer mest

Udover at indsamle konverteringsdata på indgående opkald kan det også være en øjenåbner at få indblik i hvornår på dagen telefonen oftest ringer. Denne viden kan eksempelvis være brugbar ift. at sikre optimal bemanding på sådanne tidspunkter. Er der en generel tendens i hvornår kunderne er mest “varme” kan dette også have indflydelse på beslutningerne vedr. timings af afsendelse af nyhedsbreve, posts eller lign.

7) Du får indblik i jeres evne til at besvare potentielt salgsgivende opkald

Har I overvejet om I får det maksimale ud af de indgående opkald jeres markedsføring skaber? Det er uhyre vigtigt at I formår at besvare de indgående opkald, som jeres markedsførings genererer. Det kan virke banalt, men mange kunder får en A-ha oplevelse af at implementere Call Tracking og efterfølgende se opkaldsrelaterede nøgletal. De ressourcer og penge, som er investeret i virksomhedens markedsføring og som resulterer i indgående opkald skal besvares – og gerne hurtigt. Mange virksomheder undervurderer vigtigheden af netop dette og her oplever vi ofte at der kan være lavthængende frugter fordi 1) det er ofte nemt at forbedre og 2) kunder kan aldrig lide at vente – eller ringe forgæves. Det handler ganske enkelt om at besvare telefonen i det øjeblik at en potentiel ny kunde er “varm”, dvs. interesseret i netop jeres service/produkt.

8) Det er nemt at implementere

Trailhub Call Tracking er opsat og implementeret på få minutter og vi hjælper selvfølgelig med hvad I har brug for. Vi klargør opsætningen og sender et script samt en evt. guide til opsætning af mål i Analytics såfremt dette måtte være aktuelt. Scriptet indsættes i headeren på hjemmesiden eller i Google Tag Manager og voila – så er det klar!

9) Du kan prøve det gratis

No strings attached, så hvorfor lade være? Du får 14 dage til at teste værktøjet og vi følger op én gang efter endt prøveperiode. Hvis du fortæller os at Call Tracking ikke er væsentligt for jeres virksomhed lige nu lader vi dig være. Her finder du ingen pushy sælgere. Vi er kun interesseret i at hjælpe jeres virksomhed med at skabe værdi hvor I selv vurderer at det er relevant. Meen – vi tør næsten godt satse på at Call Tracking også er værd at beholde for jer. Det er nemlig tilfældet for mere end 9 ud af 10 prøveperioder og som dataorienteret virksomhed går vi med statistikken 😉

10) Det er billigt

Prisen for Call Tracking varierer afhængigt af behov, men vi tør godt love at det er så billigt at alle kan være med. Vores kunder varierer meget i størrelse – fra mindre, lokale håndværkere til store, veletablerede kæder. Udgiften til Call Tracking bliver hurtig sekundær når først fordelene høstes – uanset om vi taler øget omsætning eller besparelser i budgettet.

Forrige case
Hvad er forskellen på Dynamisk og Statisk Call Tracking?
Næste case
Sådan bruger du call tracking numre i Google Business Profile