Sådan overfører du custom værdier til Google Analytics Universal

Såfremt du har konfigureret Google Analytics Universal-integrationen på din Trailhub-kampagne vil du, hver gang et opkald afsluttes, modtage hændelser, som kan kategoriseres som mål hvilket skaber et værdifuldt indblik i dine Analytics-data.

For størstedelen af vores brugere er det tilstrækkeligt at medsende standardværdierne som kategori og handling, men for nogen vil det være ideelt med muligheden for at differentiere mellem konverteringerne ved at gøre brug af etiketter.

Brugen af etiketter åbner op for en lang række muligheder og er i sin helhed en fleksibel størrelse, som kan tilpasses mange forskellige formål.

I Trailhub er det muligt at sende dynamiske værdier med i etiket-feltet, hvilket giver endnu flere muligheder for at arbejde smart med dine konverteringsdata i Analytics.

Du kan medsende én eller flere værdier i etiket-feltet, herunder:

Felt Beskrivelse
UUID Det unikke ID for opkaldet.
Duration Varigheden af opkaldet i sekunder. Værdien er nul hvis opkaldet ikke blev besvaret eller fejlede.
Status

Værdier:

  • ANSWERED
  • UNANSWERED
  • ERROR

Status for opkaldet. ERROR betyder, at der skete en tele-teknisk eller uspecificeret fejl. Såfremt værdien er ANSWERED, blev opkaldet besvaret, hvorimod dette ikke er tilfældet hvis værdien er UNANSWERED.

Campaign Name Navnet på den tilhørende kampagne.
Custom Value Indtast en værdi og gør evt. brug af variabler.

Hvordan opsættes custom værdier i Analytics-eventet?

Bemærk venligst, at opsætning af integrationer, herunder Google Analytics Universal-integrationen, sker på kampagneniveau.

  • Gå til kampagneoversigten og klik på den kampagne, som du ønsker at opsætte overførsel af custom værdier for
  • Klik på “Integrations” øverst t.h.
  • Klik på redigér-ikonet for Google Analytics
  • Under label vælges dén custom værdi, som ønskes medsendt i Analytics-eventet – klik herefter Continue >
  • Bekræft endeligt ændringerne ved at klikke Continue >

Den valgte custom værdi vil nu fremadrettet blive sendt med dit Google Analytics event.

Du kan med fordel vælge mellem værdierne i Label Dropdown-menuen for at blive præsenteret for de forskellige muligheder.

Menu